Start arrow Cennik
24.10.2014.
cennik PODOLANKA
L.p.

Wyszczególnienie usług 

Ceny brutto

1


Korzystanie z pływalni (w tym ze zjeżdżalni) przez jedną osobę, a także razem z dziećmi w wieku do 3 lat


6,00 zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,08 zł.
2


Korzystanie z pływalni przez dzieci od lat 3 do lat 7, uczniów i studentów do 26 roku życia (za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej) oraz emerytów (po okazaniu legitymacji emeryta)


4,00 zł. od osoby za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,05 zł.
3


„2+2” - korzystanie z pływalni przez 2 rodziców lub opiekunów prawnych oraz 2 dzieci własnych lub przysposobionych w wieku od 3 do 16 lat, za okazaniem dokumentów pozwalających stwierdzić stan rodzinny


15,00 zł za pierwsze 60 minut.Za każdą następną minutę  0,25 zł./min
4


„Rodzina 2+” - korzystanie z pływalni przez 2 rodziców lub opiekunów prawnych oraz 3 lub więcej dzieci własnych lub przysposobionych w wieku od 3 do 16 lat, za okazaniem dokumentów pozwalających stwierdzić stan rodzinny

18,00 zł za pierwsze 60 minut Za każdą następną minutę  0,25 zł./min
5 Udostępnienie części obiektu z wyłącznością korzystania z 1 toru niecki sportowej (grupa max. 12 osób)  50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę plus cena za korzystanie z pływalni przez kazdą osobę.
6Udostępnienie hali basenowej z wyłącznością korzystania na cele sportowo-rekreacyjne 
Za pierwszą godzinę 350 zł plus cena za korzystanie z pływalni przez kazdą osobę.Za każdą następną, rozpoczętą godzinę 300,00 zł. plus cena za korzystanie z pływalni przez kazdą osobę.
7


Korzystanie z pływalni przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  w czasie ferii szkolnych (w terminach obowiazujących w Płocku).  2,00 zł od osoby za pierwsze 60 minut. Za następną minutę 0,02 zł
8Korzystanie z sauny przez jedną osobę.

10,00 zł za każdorazowe wejście (bez rozliczania czasowego).
9


Korzystanie z pływalni- opłata w formie abonamentu: 
o wartości usług 40,00 zł 
o wartości usług 70,00 zł 
o wartości usług 120,00 zł 

35,00 zł za karnet 
57,00 zł za karnet 
95,00 zł za karnet
10


Korzystanie z pływalni  w celu grupowej nauki pływania organizowanej przez MZOS (20 zajęć po 60 minut) w grupie 10 – 15 osób

100,00 zł od osoby plus cena za korzystanie z pływalni przez każdą osobę.
11


Korzystanie z salki gimnastycznej na cele sportowo-rekreacyjne. 

35,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę
   
 
Podolanka
Oferta
Regulamin
Cennik